گیک فارسی

نوشته های یک گیک فارسی از فعالیت ها ،‌ علاقه مندی ها و نقد هایش

Ping (پینگ) کردن سایت از طریق PHP

نویسنده:
19 آگوست 14

گاهی پیش میاد که ممکنه بخوایم چک کنیم آیا هاست یک سایت به قول معروف Up یا حاضر هست یا اینکه Down یا قطع شده ، خوب من برای این کار از تابع زیر استفاده میکنم :

function pingDomain($domain){
  $starttime = microtime(true);
  $file   = fsockopen ($domain, 80, $errno, $errstr, 10);
  $stoptime = microtime(true);
  $status  = 0;

  if (!$file) $status = -1; // Site is down
  else {
    fclose($file);
    $status = ($stoptime - $starttime) * 1000;
    $status = floor($status);
  }
  return $status;
}